infolinia 8:00 - 17:00
+48 501 711 587
napisz do nas
info@anzasklep.pl
0.00

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazanych przez w związku z korzystaniem z usług poprzez serwis internetowy anzasklep.pl.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych (zwany dalej: serwis internetowy):
Anza Sp. z o.o.
ul. Bursaki 6A
20-150 Lublin
NIP 7123051814
REGON 060220232

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania dobrowolnie przekazywanych informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu). Pana/Pani dane będą wykorzystywane tylko do realizacji Pana/Pani zamówienia.
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]

2. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej, zwłaszcza prawidłowej realizacji zamówień.
b) wykonania funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
b) w formie plików cookies dla zapewnienia poprawnego działania Serwisu internetowego oraz uzyskania zanonimizowanych danych statystycznych.
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
e) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w związku z możliwością zaproponowania dostarczenia zamówionych towarów przez Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
f) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Integer.pl S.A. w związku z możliwością zaproponowania dostarczenia zamówionych towarów przez Integer.pl S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
g) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Santander Consumer Bank S.A. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Santander Consumer Bank S.A. w ramach umowy płatności eRaty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
h) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Google LLC w związku z gromadzeniem zanonimizowanych danych statystycznych poprzez narzędzie analityczne Google Analitycs dostarczane przez Google LLC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt.1, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
c) Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
d) Integer.pl S.A.
e) Santander Bank Polska S.A.
f) Google LLC

4. Przekazanie danych podmiotom zewnętrznym może występować jako warunek wykonania usług:
a) w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
b) w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
c) w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
d) w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
e) w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do do Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z dostawą towaru na odległość w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
f) w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Integer.pl S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z dostawą towaru na odległość w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
g) w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Santander Bank Polska S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

5. Zbierane dane osobowe zachowane będą w tajemnicy i należycie zabezpieczone technicznie (m. in. poprzez szyfrowanie danych i technologie HTTPS, SSL). Informacje wrażliwe, takie jak dane kart płatniczych nie są przez nas zbierane i przechowywane.

6. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres świadczenia dla Pana/Pani usługi lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym czasie i jednoznacznej formie (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta). Żądanie podjęcia wymienionych czynności może nastąpić w formie elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

9. Bez ograniczenia wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani przebywa, pracuje lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, jest sprzeczne z przepisami ochrony danych. W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Pana/Pani danych osobowych można również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Partnerzy